ÚMV SAV Košice

RNDr. Miriam Kupková, CSc. - zodp. riešiteľ
RNDr. Helena Bruncková, PhD.
Ing. Dagmar Jakubéczyová, CSc.
RNDr. Miroslav Džupon, PhD.
RNDr. Marcela Selecká, CSc.
Ing. Katarína Ďurišinová
RNDr. Magdaléna Strečková, PhD.
RNDr. Monika Hrubovčáková, PhD.
Ing. Adam Zeleňák - PhD. študent

UPJŠ Košice

doc. RNDr. Renáta Oriňáková, PhD. - kontaktná osoba
doc. RNDr. Andrej Oriňák, PhD.
RNDr. Andrea Fedorková, PhD.
RNDr. Andrea Morovská Turoňová, PhD.
RNDr. František Kaľavský