ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PROJEKTE

Názov projektu: Biologicky odbúrateľné kovové materiály pripravené práškovými technológiami
Evidenčné číslo projektu: APVV-0677-11
Akronym projektu: AMETIST
Riešenie projektu: 01.07.2012 - 31.12.2015

ANOTÁCIA

Projekt sa zaoberá kovovými biomateriálmi, ktoré je organizmus schopný rozložiť, absorbovať a vylúčiť fyziologickou cestou. Orientuje sa na materiály pripravené technológiami založenými na spracovaní práškov. Tieto predstavujú relatívne novú triedu biomateriálov, ktorých korózia stále nie je úplne pochopená. 'Projekt je orientovaný skôr na základný výskum než na vývoj konkrétneho biomateriálu. Štúdium biologicky odbúrateľných kovov (zliatiny železa a horčíka) má priniesť nové poznatky o fundamentálnych procesoch prebiehajúcich počas korózie a viesť k pochopeniu závislosti mechanických vlastností od stupňa a degradácie materiálu. Tieto poznatky by nám mali umožniť voľbou zloženia východiskovej suroviny a výrobného postupu nastaviť rýchlosť a spôsob korózie (degradácia) materiálu (kvôli lepšej synchronizácii biologického odbúravania implantátu a tvorby nového tkaniva) a zvoliť priebeh zmeny mechanických vlastností počas odbúravania materiálu (aby sa zabránilo predčasnému kolapsu implantátu).